uitreiking certificaten 33Kort na de formaliteiten van de oprichting kon de nieuwe stichting al de eerste instellingen certificeren. In de Uniekerk werden De Kiem, De Brug, De Noorderkerk en de Uniekerk gecertificeerd. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst reikte de Wethouder van de Gemeente Westland, Karin Zwinkels, persoonlijk de certificaten uit. De nieuwe gecertificeerden gingen daarna met de wethouder en het nieuwe stichtingsbestuur gezamenlijk op de foto.

Na het uitreiken van de certificaten lichtte Hans Triep, als voorzitter van de stichting Westland Fairtrade, de ambitieuze plannen van de stichting toe. Eerste prioriteit is om de certificering van de Gemeente Westland nog in juni van dit jaar bij de landelijke stichting Fairtrade Gemeenten aan te vragen. Maar ook is al gestart met de werving van vrijwilligers, de certificering van bedrijven en instellingen om aan de vereiste quota te kunnen voldoen en er worden stappen gezet om te komen tot de oprichting van de Business Club Westland Fairtrade.

Verder zullen in de komende tijd activiteiten worden ontplooid om het begrip Fairtrade binnen Westland zeer prominent op de kaart te zetten. Westland is helemaal klaar voor Fairtrade!