Foto_Titeluitreiking.jpegvlag_in_top.jpegDe gemeente Westland is nu officieel een Fairtradegemeente. Vrijdag 1 november ontving wethouder Karin Zwinkels het bij deze status behorende bordje uit handen van de coördinator landelijke campagne Fairtradegemeenten. Nederland telt 355 gemeenten, daarvan hebben er nu 89 de titel Fairtradegemeente. Het is een titel die aangeeft dat inwoners, winkels, bedrijven, horeca en de lokale overheid samen zorgen voor meer eerlijke handel.

Eerlijke handel of Fairtrade is een term die in de Westerse wereld wordt gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name bij export van zulke landen naar rijkere westerse landen. Fairtrade duidt op een streven om bijvoorbeeld koffie- en cacaoboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Op die wijze zorgt eerlijke handel voor een menswaardig bestaan voor producenten in ontwikkelingslanden.

Foto_hijsen_vlag.jpeg

In de gemeente Westland zorgen wij dus met elkaar voor meer eerlijke handel. Daarom was er vrijdag 1 november een klein feestje in het gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad en ging daar de Fairtradevlag in top. Binnenkort ziet u bij invalswegen naar de Gemeente Westland onder het plaatsnaambord het bordje Fairtradegemeente. Een bordje om trots op te zijn omdat het een prachtig bewijs is van de sociale betrokkenheid van de Westlandse burger en overheid.